ΜΠΗΚΑΝ 3 ΡΗΤΡΕΣ στην παράταση Μνημονίου για οποιαδήποτε κυβέρνηση - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

ΜΠΗΚΑΝ 3 ΡΗΤΡΕΣ στην παράταση Μνημονίου για οποιαδήποτε κυβέρνηση

Καταγγελία από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Μητρόπουλο, προσπάθησε να τον καθησυχάσει ο Βορίδης χωρίς να πείσει

Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά επί εποχής Μνημονίων, μπαίνουν ρήτρες και μάλιστα τρεις στον αριθμό, με Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, στην παράταση της χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης. Οι ρήτρες ωστόσο αφορούν τη μετέπειτα πορεία της χώρας και ουσιαστικά δεσμεύει την κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή, από 1/1/2015.
Συγκεκριμένα, στην κύρωση από τη Βουλή της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για την παράταση της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης κατά δύο µήνες (µέχρι και τις 28.2.2015 από 31.12.2014 που θα έληγε), υπάρχουν τρεις επιπλέον ρήτρες σε σχέση µε τη συµφωνία του 2012 και έχει στόχο να δεσµεύσει την επόµενη κυβέρνηση.
Στο ΦΕΚ που εκδόθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 2014 και φέρει την υπογραφή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Κάρολου Παπούλια έχουν επισυναφθεί πρώτη φορά οι γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κάτι που δεν είχε συµβεί στην προηγούµενη ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου 2012, που κυρώθηκε µε τον Ν. 4060/2012 και τροποποιήθηκε µε την από 12.12.2012 ΠΝΠ που κυρώθηκε µε τον Ν. 411/2013.
Τα επίμαχα σημεία στο κεφάλαιο 5
Στο κεφάλαιο 5 της Τροποποιητικής Σύµβασης µε τίτλο «Εφαρµοστέο ∆ίκαιο και ∆ικαιοδοσία» αναφέρεται μεταξύ άλλων:
5.1 H παρούσα ∆εύτερη Τροποποιητική Σύµβαση και τυχόν µη συµβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση µε αυτή θα διέπονται και θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε το αγγλικό δίκαιο.
5.2 Τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διαφορά ενδέχεται να προκύψει σχετικά µε τη νοµιµότητα, την εγκυρότητα, την ερµηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας ∆ΤΣ στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου.
5.3 Η Ρήτρα 5.2 είναι προς όφελος του ΕΤΧΣ και µόνο. Ως εκ τούτου, καµία διάταξη της Ρήτρας 5.2 δεν θα εµποδίζει το ΕΤΧΣ (σ.σ.: Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας – European Financial Stability Facility – EFSF) να κινήσει διαδικασίες σχετικά µε µία διαφορά στα δικαστήρια του τόπου κατοικίας της Ελλάδας ή του δικαίου που διέπει την παρούσα ∆ΤΣ και η Ελλάδα υποβάλλεται, µε την παρούσα, αµετάκλητα στη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων. Στον βαθµό που αυτό επιτρέπεται από τον νόµο, το ΕΤΧΣ µπορεί να εισαγάγει παράλληλες διαδικασίες σε οποιονδήποτε αριθµό των δικαιοδοσιών αυτών.
5.4 Η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ παραιτούνται µε την παρούσα, αµετάκλητα και άνευ όρων, από οιαδήποτε ασυλία της οποίας είναι ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι, όσον στα ίδια ή τα περιουσιακά τους στοιχεία, από νοµικές διαδικασίες σε σχέση µε την παρούσα ∆ΤΣ, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, της ασυλίας έναντι της αγωγής, δικαστικής απόφασης ή άλλης εντολής, από κατάσχεση, σύλληψη ή ασφαλιστικά µέτρα πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης και από την εκτέλεση και επιβολή εις βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων, στον βαθµό που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό δίκαιο.
Επιπλέον το ΝΣΚ στη γνωµοδότησή του, στην παρ. 12, επισηµαίνει ότι «ούτε το Κράτος – Μέλος ∆ικαιούχο ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε οποιαδήποτε από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία απολαύουν ασυλίας για λόγους εθνικής κυριαρχίας ή άλλως από τη δικαιοδοσία, την κατάσχεση – είτε πριν είτε µετά µια απόφαση – ή την εκτέλεση σε σχέση µε οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία αφορά στη ∆ΤΣ». Αντίδραση από Αλέξη Μητρόπουλο
Το θέµα αποκάλυψε στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος κάνοντας λόγο για «κατάπτυστο κείµενο» και για «αποικιοποίηση της χώρας». Ειδικότερα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παραιτείται άνευ όρων και από µελλοντικά περιουσιακά στοιχεία της ΤτΕ και του κράτους. Επέκρινε, µάλιστα, τον Πτ∆ που έβαλε την υπογραφή του στο ΦΕΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages