Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών

Share This
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας και την Αναπτυξιακής Εταιρείας Πελοπόννησος Α.Ε. – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, για την υλοποίηση του έργου “Διαχείριση και αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας”.
Σύμφωνα με τη Περιφέρεια το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και οι συνθήκες δραματικής οικονομικής πίεσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είχαν ως αναγκαίο και αναπόφευκτο αποτέλεσμα καθυστερήσεις ή και αναβολές στην προώθηση προγραμμάτων ανάδειξης και αξιοποίησης επενδυτικών δυνατοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σήμερα στο πλαίσιο προσαρμογής της στο νέο οικονομικό περιβάλλον η Περιφέρεια Πελοποννήσου προτίθεται να υλοποιήσει, με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας και την αναπτυξιακή εταιρεία «Πελοπόννησος Α.Ε.» σημαντικές δράσεις που επικεντρώνονται:
α) στην αναζήτηση και ανάδειξη τρόπων βέλτιστης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
β) τη διαχείριση σε σχέση με την ανωτέρω περιουσία της Περιφέρειας των βέλτιστων επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από πλευράς οικονομικής, κοινωνικής και στρατηγικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων η Περιφέρεια Πελοποννήσου προσβλέπει στη δημιουργία ισχυρής Ταυτότητας για την Περιφέρεια με γνώμονα την τόνωση της τοπικής ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας και την αναπτυξιακή της ανέλιξη.
Στην υλοποίηση των δράσεων προβολής και προώθησης επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων της Περιφέρειας, που απώτερο σκοπό έχουν την τόνωση της ροής παραγωγικών επενδυτικών πόρων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα υποστηρίζεται έμπρακτα από τις Περιφερειακές Αρχές και τους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων της, αποτελώντας έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages