Ακίνητα: Αποκλίσεις εμπορικών και αντικειμενικών αξιών - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

Ακίνητα: Αποκλίσεις εμπορικών και αντικειμενικών αξιών

Ακίνητα: Αποκλίσεις εμπορικών και αντικειμενικών αξιών

Share This
Διαφορές έχουν παρατηρηθεί ανάμεσα στις εμπορικές και αντικειμενικές αξίες των ακινήτων με τις αντικειμενικές αξίες να έχουν μειωθεί κατά περίπου 20% από το 2015 έως σήμερα.Σύμφωνα με τον κ. Σιδέρη Πλιατσικίδη, Πρόεδρο Μεσιτών Κορινθίας, η ύπαρξη των δύο αξιών που προσδιορίζουν τη τιμή των ακινήτων είναι λάθος από τη στιγμή που έχουν σχεδόν πάντα απόκλιση και θα έπρεπε να ισχύσει η εμπορική αξία του ακινήτου.
Οι τιμές πώλησης των ακινήτων μειώθηκαν κατά ένα μεγάλο βαθμό, με τις αντικειμενικές αξίες να παραμένουν σε υψηλές τιμές. Λόγω αυτού αυξήθηκαν και οι σχετικοί φόροι (ο ΕΝΦΙΑ για κάθε ακίνητο, το τεκμήριο κατοικίας ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή, οι φόροι μεταβίβασης, τα τέλη Ακίνητης περιουσίας) κατά 20% – 30%, με αποτέλεσμα την καθοδική πορεία του εμπορίου ακινήτων. Από 1η Ιανουαρίου 2018 θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα υπολογισμού των αξιών των ακινήτων με στόχο την προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στις πραγματικές εμπορικές τιμές, με βάση το οποίο θα υπολογίζεται και ο ΕΝΦΙΑ ( Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων). Ο εν λόγω φόρος θα υπολογιστεί επί των νέων φορολογητέων τιμών των ακινήτων, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στα επίπεδα των αγοραίων και εμπορικών τιμών των ακινήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages