ΔΕΚΑΔΕΣ ΣΥΛΛΗΛΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

ΔΕΚΑΔΕΣ ΣΥΛΛΗΛΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΔΕΚΑΔΕΣ ΣΥΛΛΗΛΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Share This
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 26.6.2017 έως και σήμερα (30.6.2017), ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.
Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα (874) άτομα, εκ των οποίων εξακόσια σαράντα οκτώ (648) ήταν ημεδαποί και διακόσια είκοσι έξι (226) ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε επτακόσια δέκα (710) οχήματα. Επιπλέον, προσήχθησαν εκατόν τριάντα εννέα (139) άτομα, από τα οποία ενενήντα δύο (92) ήταν ημεδαποί και σαράντα επτά (47) ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν εξήντα τέσσερα (64) άτομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages