ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ

Share This
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Κυπαρισσία του Νομού Μεσσηνίας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 3 Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ ΤεχνολόγωνΓεωπονίας (Φυτικής Παραγωγής ή παραγωγήςθερμοκ/κών καλ/γειών και ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλ/σεων).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages