Ακριβά τρόφιμα, τηλεπικοινωνίες και μεταφορές - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

Ακριβά τρόφιμα, τηλεπικοινωνίες και μεταφορές

Ακριβά τρόφιμα, τηλεπικοινωνίες και μεταφορές

Share This
Ακριβότερα από όλους τους Ευρωπαίους πληρώνουν οι Ελληνες καταναλωτές τις τηλεφωνικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες, με τα επίπεδα τιμών μάλιστα να βρίσκονται σχεδόν 40% πάνω από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ενωση των «28». Βαρύς, όμως, είναι ο λογαριασμός για τους Ελληνες καταναλωτές και για τα τρόφιμα, καθώς οι τιμές τους βρίσκονται σε επίπεδα επίσης πάνω από τον μέσο κοινοτικό όρο, κατά 4%. Η αίσθηση της ακρίβειας είναι ακόμη μεγαλύτερη δεδομένου ότι την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2016 μόλις στο 67% του μέσου κοινοτικού όρου.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το επίπεδο τιμών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, η κατάσταση για την Ελλάδα το 2016 είχε ως εξής:
• Τρόφιμα: 4% πάνω από τον μέσο όρο. Ακριβότερη χώρα είναι η Δανία (46% πάνω από τον μέσο όρο) και φθηνότερη η Πολωνία. Τα τρόφιμα στη Γερμανία είναι ακριβότερα από τον μέσο κοινοτικό όρο μόλις κατά 6,5%, αν και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα ήταν το 2016 23% πάνω από τον μέσο κοινοτικό όρο. Φθηνότερες από την Ελλάδα και σίγουρα κάτω από τον μέσο κοινοτικό όρο είναι οι τιμές των τροφίμων σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπως είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία.
• Τηλεφωνικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες: Πολύ ακριβά πληρώνουμε τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα, ακριβότερα μάλιστα από όλους τους Ευρωπαίους. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αφορούν το 2016, πριν δηλαδή επιβληθεί το τέλος 5% σταθερής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο Internet (ισχύει από 1/1/2017). Οι χρεώσεις στην Ελλάδα είναι ακριβότερες ακόμη και από αυτές που ισχύουν στην Ελβετία (39,2% πάνω από τον μέσο κοινοτικό όρο στην Ελλάδα έναντι 35% στην Ελβετία, χώρα για την οποία η Eurostat παρέχει στοιχεία, αν και δεν ανήκει στην Ε.Ε.).
Πολύ ακριβά σε σύγκριση με άλλες χώρες πληρώνουμε στην Ελλάδα αλκοολούχα ποτά και προϊόντα καπνού, κάτι που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις διαδοχικές αυξήσεις, τα τελευταία χρόνια, των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Στην Ελλάδα τα προϊόντα αυτά ήταν το 2016 φθηνότερα κατά 8,8% από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όμως σε χώρες όπως η Αυστρία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο ήταν αρκετά φθηνότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages