ΣΚΟΥΠΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

ΣΚΟΥΠΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΣΚΟΥΠΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Share This
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 2.8.2017 έως και χθες (4.8.2017), ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας. Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.
 Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε οκτακόσια εξήντα οκτώ (868) άτομα, εκ των οποίων εξακόσια δεκαπέντε (615) ήταν ημεδαποί και διακόσια πενήντα τρία (253) ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε επτακόσια είκοσι οκτώ (728) οχήματα. Επιπλέον, προσήχθησαν εκατόν σαράντα εννέα (149) άτομα, από τα οποία ενενήντα τέσσερα (94) ήταν ημεδαποί και πενήντα πέντε (55) ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν ογδόντα δύο (82) άτομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages