ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΟΥΣ ΗΡΘΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ... - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΟΥΣ ΗΡΘΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ...

ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΟΥΣ ΗΡΘΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ...

Share This
Απάντηση για το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών, εξέδωσε η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, σημειώνοντας ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης στις αρμόδιες αρχές. Αναλυτικά αναφέρει: “Σχετικά με την καταπολέμηση των κωνωποειδών και την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ και των 6 Δήμων της Μεσσηνίας για το αστικό κομμάτι, η οποία με πράξη της Επιτρόπου κωλύεται η υπογραφή της και επειδή δημοσιεύματα μερίδας του τοπικού τύπου πάνω σε αυτό, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενημερώνουμε τα εξής: Σε σύσκεψη των 6 Δημάρχων του Νομού Μεσσηνίας με τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη είχαν αποφασιστεί: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου από μόνη της σε συνεργασία με το «Πελοπόννησος Α.Ε.» εκτελεί ως αρμόδια το περιαστικό κομμάτι της καταπολέμησης των κουνουπιών για την τριετία 2018-2020, για όλη την Πελοπόννησο.
 Οι 6 Δήμοι της Μεσσηνίας ως αρμόδιοι για το αστικό κομμάτι, συμφωνήθηκε να εκτελέσουν την καταπολέμηση των κουνουπιών με Προγραμματική Σύμβαση ύψους 369.000,00€ με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ για την ίδια περίοδο 2018-2020. Η Προγραμματική Σύμβαση υποβλήθηκε στις 12-03-2018 για προσυμβατικό έλεγχο. Στις 30-04-2018 μας κοινοποιήθηκε η πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το σκεπτικό της οποίας κωλύεται η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. Επειδή όμως η υπόθεση της καταπολέμησης των κωνωποειδών είναι υψίστης σημασίας θέμα για την δημόσια υγεία, ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ θα ασκήσει άμεσα προσφυγή, όπως προβλέπει η νομοθεσία στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συ'νεδρίου, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες για να επιτύχει την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages