ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Share This
«Με την υπ΄αρίθμ. 957/2018 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανεκλήθη η 4/2018 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Μεσσηνίας. Έτσι, δεν κωλύεται πλέον και μπορεί να υπογραφεί και να εκτελεστεί η τριετής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ και των 6 Δήμων για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο αστικό κομμάτι του Νομού Μεσσηνίας. 
Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη της καταπολέμησης. Στο μεσοδιάστημα μέχρι την ανάδειξη του αναδόχου θα συνεχιστεί η καταπολέμηση, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με τη συνδρομή της περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία είναι υπεύθυνη για το περιαστικό κομμάτι..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages