ΣΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019

ΣΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ

Για την υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων που αφορούν στην αμπελοοινική περίοδο 2019-2020 ισχύουν τα εξής:
1) Όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων καταγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, με αμπελοτεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες και νόμιμο δικαίωμα φύτευσης, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 4, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 2018/273 καθώς και τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 2018/274.
Διευκρινίζεται ότι στους υπόχρεους υποβολής της δήλωσης συγκομιδής περιλαμβάνονται οι κάτωθι:
α) οι οινοποιοί που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.
β) οι αμπελουργοί/παραγωγοί οίνου που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος. Οι εΑπό την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας ανακοινώνεται ότι:


Η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020 γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) με διάστημα  από 1η Αυγούστου 2019 έως την 30η Νοεμβρίου 2019.
ν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.
γ) οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω οργάνωση παραγωγών.
     Οι εν λόγω αμπελουργοί διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής. 

2) Oι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις όπου:
α) υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων καταστροφής. 
β) κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί.


3) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης είναι μέχρι  και ένα(1) στρέμμα.


4) Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής, προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης/ ενημέρωσης των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης στο Αμπελουργικό Μητρώο, τότε προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει συμπληρωματική-τροποποιητική δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. με την προσκόμιση τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών/ παραστατικών για την ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου, κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου.  


5) Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν.(ΕΕ) 2018/273, στις περιπτώσεις μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου   και επιβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 4235/2014.
Σε περιπτώσεις καθυστέρησης άνω των δεκαπέντε ημερών ισχύει το άρθρο 48 του Καν. 2018/273.


6) Αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του μητρώου, για τον χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρ. 1 του στοιχείου δ) του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ως «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση».


7) Επιπλέον των κυρώσεων  που αναφέραμε, στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί δήλωση συγκομιδής από τον υπόχρεο οι ενδιαφερόμενοι δεν επωφελούνται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων:
α)από το μέτρο των επενδύσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος που έπεται το έτος υποβολής της αίτησής του, 
β)από το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για ένα ή δύο οικονομικά έτη, ανάλογα με τις διαδοχικές δηλώσεις που υποβάλλει.


Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία και συνεργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες:
  • Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, 1ος όροφος, γραφεία 2 & 3, τηλ.:2761361502  και 2761361506
Στο γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Γαργαλιάνων τηλ. 27630-22510.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages