ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ..ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ..ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: «Έντονη ανησυχία για την προσπάθεια καταστρατήγησης των διατάξεων του ΠΔ προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου»

Με τη θεσμοθέτηση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για τον χαρακτηρισμό του Κυπαρισσιακού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», τον καθορισμό ζωνών προστασίας, τον καθορισμό χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 391/Δ/03.10.2018 και 414/Δ/12.10.2018 – περιοχές Natura 2000 – GR 2550005, GR 2330005 και GR 2330008), η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέλυσε μία σοβαρή εκκρεμότητα της χώρας μας, όσον αφορά στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου και της βιοποικιλότητας, δίνοντας παράλληλα ώθηση στην τοπική ανάπτυξη, με σεβασμό στους κανόνες προστασίας της φύσης και του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος.
Ο Κυπαρισσιακός κόλπος αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη παραλία ωοτοκίας της Caretta caretta στη Μεσόγειο και ένα από τα σημαντικότερα αμμοθινικά οικοσυστήματα της Ελλάδας. Μάλιστα, από το 2013 καταγράφεται στον Κυπαρισσιακό κόλπο μεγαλύτερος αριθμός φωλιών της Caretta caretta από αυτόν της Ζακύνθου. Σημειώνεται επίσης ότι η Ελλάδα φιλοξενεί περίπου το 50% του συνολικού αριθμού φωλιών της Caretta caretta στη Μεσόγειο, ενώ σε επίπεδο εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 90-95%. Επομένως, καθίσταται ξεκάθαρο πόσο σημαντικά είναι τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει η χώρα μας, για τις προσπάθειες διατήρησης της Caretta caretta σε Μεσογειακό επίπεδο.

Η τελική θεσμοθέτηση του ΠΔ για τον Κυπαρισσιακό κόλπο πραγματοποιήθηκε μετά την παραπομπή (το 2014) και καταδίκη (το 2016) της χώρας από το Δικαστήριο της Ευρ. Ένωσης (Υπόθεση C-504/14, Απόφαση της 10ης Νοεμβρίου 2016). Συγκεκριμένα, η Ελλάδα καταδικάστηκε για παράβαση των άρθρων 6 και 12 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην περιοχή GR2550005 του Δικτύου Natura 2000, όπου συγκεντρώνεται το 82% των φωλιών όλου του βιοτόπου (πυρήνας του βιοτόπου αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας). Προηγήθηκε, και συνετέλεσε στην καταδίκη της χώρας, η προσπάθεια της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα και να νομιμοποιήσει αυθαιρεσίες στην περιοχή, μέσω του αρχικού Σχεδίου ΠΔ του 2014, το οποίο απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Πρακτικό Επεξεργασίας 32/2015) με σκεπτικό παρόμοιο με αυτό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Το ισχύον ΠΔ διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρακτικά Επεξεργασίας 32/2015, 175/2017 και 80/2018), και τα ζητήματα που τέθηκαν από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας το νομικό καθεστώς προστασίας της περιοχής με τον καθορισμό χρήσεων γης ανάλογα με τη σημασία τους για το προστατευτέο αντικείμενο. Ιδιαίτερα αυστηροί όροι επιβάλλονται μόνο στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης, ενώ στην περιφερειακή ζώνη δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ήπιων και βιώσιμων μορφών τουρισμού/αγροτουρισμού, και επιτρέπεται η δόμηση με όρους που διασφαλίζουν την προστασία της θαλάσσιας χελώνας και των θινών. Επιπλέον, στην περιφερειακή ζώνη είναι δυνατός ο εκσυγχρονισμός τουριστικών εγκαταστάσεων χωρίς υποβάθμιση ευαίσθητων οικοσυστημάτων, καθώς και η συνέχιση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, με σεβασμό  στο περιβάλλον.

Η θέσπιση του Προεδρικού Διατάγματος για τον Κυπαρισσιακό κόλπο χαιρετίστηκε από τις μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας, οι οποίες με κοινή τους ανακοίνωση, στις 17/10/2018, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απαρχή μιας νέας περιόδου για την περιοχή, η οποία θα διασφαλίζει την προστασία της και τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού πλούτου, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Ωστόσο, παρά τη θέσπιση του ΠΔ, η καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει ακόμη τεθεί στο αρχείο και ο κίνδυνος επιβολής προστίμου στην Ελλάδα είναι ακόμη υπαρκτός. Επιπλέον και η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης στο Συμβούλιο της Ευρώπης (case file 2010/5 «Greece: Threats to marine turtles in Thines Kyparissias», Recommendation No 174) εξακολουθεί να κρατά ανοικτό το φάκελο για την υπόθεση του Κυπαρισσιακού κόλπου (Απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης του Δεκεμβρίου 2019). Επισημαίνεται επίσης ότι η περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΧΕΛΩΝ, στην ετήσια αναφορά της για τον Κυπαρισσιακό κόλπο για την περίοδο φωλεοποίησης του  2019 κάνει αναφορά σε συνεχιζόμενη υποβάθμιση και παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή, κατά παράβαση της νομοθεσίας και των όρων του ΠΔ.

Ακόμη, το γεγονός ότι έχουν ασκηθεί αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας  κατά του ΠΔ του Κυπαρισσιακού κόλπου καθιστά ακόμη επιτακτικότερη την ανάγκη σταθερής υποστήριξης του πλαισίου προστασίας από την Ελληνική Πολιτεία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.

Και ενώ έχει θεσμοθετηθεί και εφαρμόζεται επιτέλους συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας για την περιοχή, με ιδιαίτερη ανησυχία  και έκπληξη  πληροφορηθήκαμε ότι η  Προέδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής και Βουλευτής Ν. Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε  την επανεξέταση των επιστημονικών δεδομένων πάνω στα οποία στηρίχθηκε η εκπόνηση του Π.Δ. Κυπαρισσιακού κόλπου, με σκοπό την κατάργηση του παρόντος Π.Δ. και τον επανασχεδιασμό του» αλλά και την  χρησιμοποίηση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου ως κατάλληλου εργαλείου για το σκοπό σε συνάντηση που είχε με τον ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ σύμφωνα με το δελτίου τύπου της που δημοσιεύτηκε στις 12.11.2019.

Επειδή,  με το  ΠΔ Κυπαρισσιακού κόλπου θεσμοθετήθηκε η ολοκληρωμένη προστασία της ευαίσθητης αυτής περιοχής με σεβασμό στο ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και στους κατοίκους της  περιοχής και τις δραστηριότητές τους  και καθορίστηκαν οι όροι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Επειδή, η προστασία του φυσικού κεφαλαίου και της βιοποικιλότητας αποτελεί υποχρέωση και καθήκον της πολιτείας

Επειδή, η χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μη έγκαιρη διασφάλιση της προστασίας της περιοχής του Κυπαρισσιακού κόλπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages