ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η έναρξη εγγραφών και επανεγγραφών για το σχολικό έτος 2020-21, σύμφωνα με την 8/2020 απόφαση, σε όλους τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού, θα αρχίσει από 18-05-2020 και θα ολοκληρωθεί στις 08-06-2020. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ
α) Αίτηση εγγραφής της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που προσκομισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής ,το πιστοποιητικό να συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.
γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα
η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
θ) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας ,όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια με ημερομηνία γέννησης από  1/01/2017– 31/03/ 2018
Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό κάθε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Τριφυλίας, από τους ενδιαφερόμενους, αυτοπροσώπως, αλλά και με συστημένη επιστολή προς τον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας, Αριστοτέλους 19 Γαργαλιάνοι, ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση foreas-dt@1391.syzefxis.gov.gr
Τα έντυπα των αιτήσεων, εγγραφών και επανεγγραφών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα διατίθενται στους γονείς στα γραφεία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Φορέα, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και προκαθορισμένο ραντεβού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages