ΑΚΥΡΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020

ΑΚΥΡΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 Στο σκεπτικό της απόφασης της Αποκεντρωμένης αποφασίζεται μεταξύ άλλων: «Παρότι η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών απευθύνεται σε έναν συγκεκριμένο υποψήφιο, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου υποβάλλονται περισσότερες προσφορές, οι αρχές της οικονομικότητας, της µη διάκρισης των οικονομικών φορέων και της διαφάνειας επιτάσσουν να επιλεγεί από εκείνες τις προσφορές που πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, η χαμηλότερη. 

Επειδή από την εξέταση του φακέλου της υπόθεσης, στα πλαίσια του αυτεπάγγελτου ελέγχου, προκύπτει ότι ο Δήμος Τριφυλίας ενώ είχε απευθύνει πρόσκληση σε ένα συγκεκριμένο υποψήφιο για την «Έκτακτη απευθείας ανάθεση της κατεπείγουσας προμήθειας μέσων προστασίας και λοιπών συναφών υλικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19», κατατέθηκαν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής περισσότερες προσφορές, οι οποίες δεν εξετάστηκαν. Δεδομένου ότι η «διαδικασία µε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση» επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να διαπραγματεύονται απευθείας µε τους δυνητικούς αναδόχους, δεν επιτρέπει την απευθείας ανάθεση σε προεπιλεγμένο οικονομικό φορέα, εκτός αν µόνο ένας τέτοιος φορέας θα είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση εντός των τεχνικών και χρονικών περιορισμών που επιβάλλονται από τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει αναφορά αλλά ούτε επαρκής αιτιολόγηση των τεχνικών και χρονικών περιορισμών λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης που οδήγησε στον αποκλεισμό της συμμετοχής των υπόλοιπων προσφορών. Ως εκ τούτου δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων µε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».

Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής οι σύμβουλοι από τις παρατάξεις των αντιπολιτεύσεων είχαν ψηφίσει κατά και είχαν ζητήσει να ανοιχτούν όλες οι οικονομικές προσφορές και να επιλεγεί η πιο συμφέρουσα για το δήμο, κάτι που δεν είχε γίνει αποδεκτό από τη συμπολίτευση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages