Εστίες καταρροικού πυρετού στις ΠΕ Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας και Ηλείας - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2021

Εστίες καταρροικού πυρετού στις ΠΕ Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας και Ηλείας

 


Συνολικά 377 εστίες Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου έχουν επιβεβαιωθεί σύμφωνα με σχετικό έγγραφοτου Τµήµατος Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥπΑΑΤ) και µε βάση τα διαθέσιµα εργαστηριακά αποτελέσµατα και τις κοινοποιήσεις εστιών από τις αρµόδιες Κτηνιατρικές Αρχές που έχουν καταχωρηθεί έως και τις 23.12.2020.

Οι εστίες εντοπίζονται στις κάτωθι Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ): Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών, Καστοριάς, Καβάλας, Ξάνθης, ∆ράµας, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ηµαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Εύβοιας, Νήσων, ΛακωνίαςΜεσσηνίαςΑργολίδαςΗλείας, Θεσπρωτίας, Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και στα νησιά της Λέσβου, της Λήµνου, της Ικαρίας, της Κέρκυρας και της Λευκάδας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέθηκε υποψία του νοσήµατος κατόπιν διαπίστωσης κλινικών συµπτωµάτων σε ζώα, ενώ υπήρξαν και ζώα-µάρτυρες τα οποία διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρµογής του προγράµµατος ορολογικής επιτήρησης στα οποία ανιχνεύθηκε το γονιδίωµα του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού. Σε όλες τις περιπτώσεις, η διαδικασία οροτυποποίησης κατέδειξε τον ορότυπο 4 του ιού, ενώ στο νησί της Λέσβου έχουν επίσης επιβεβαιωθεί εστίες και από τον ορότυπο 16 του ιού, σε κάποιες δε από αυτές έχουν ταυτοποιηθεί και οι δύο ορότυποι του ιού.

Κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και µε αποφάσεις των κατά τόπους αρµόδιων Κτηνιατρικών Αρχών, έχουν ληφθεί τα οριζόµενα µέτρα στις µολυσµένες εκτροφές.

Σχετικά µε τις µετακινήσεις ζώων, επισηµαίνεται ότι ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Στη ζώνη ελέγχου στις περιπτώσεις που αυτή ορίζεται, εξακολουθεί να απαγορεύεται οποιαδήποτε µετακίνηση, για 21 ηµέρες, µε εξαίρεση τη µετακίνηση ζώων για άµεση σφαγή εντός της ζώνης ελέγχου (ή, σε περίπτωση µη ύπαρξης σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης στην ακτίνα των 20χλµ, στην πλησιέστερη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση εντός της ζώνης προστασίας) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής. Σε περίπτωση ένταξης µίας εκτροφής σε ζώνες ελέγχου που προκύπτουν από διαδοχικές εµφανίσεις εστιών σε µία περιοχή (στις περιπτώσεις που ορίζονται ζώνες ελέγχου), η έναρξη απαγόρευσης µετακίνησης ξεκινά από την ηµεροµηνία επιβεβαίωσης της πρώτης εστίας. Μετά τις πρώτες 21 ηµέρες, η ζώνη ελέγχου µεταπίπτει ως προς την εφαρµογή των µέτρων σε ζώνη προστασίας.

2. Η ηπειρωτική Χώρα στο σύνολό της, η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Σάµου, Κέρκυρας και Λευκάδας αποτελούν ενιαία ζώνη προστασίας µέσα στην οποία τα ζώα µετακινούνται, εφόσον:

α) Έχουν εξετασθεί κλινικά και δεν εµφανίζουν κανένα κλινικό σύµπτωµα Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου κατά την ηµέρα της µεταφοράς.

β) Πριν τη µετακίνησή τους, στα ζώα έχει εφαρµοσθεί κατάλληλο εντοµοαπωθητικό σκεύασµα (επιλέγονται κατάλληλα σκευάσµατα σε ό,τι αφορά το χρόνο αναµονής για τα ζωικά προϊόντα).

γ) Η αρµόδια αρχή στον τόπο αποστολής κοινοποιεί τη σκοπούµενη µετακίνηση των ζώων στην αρµόδια αρχή του τόπου προορισµού τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη φόρτωση των ζώων.

δ) Η µετακίνηση πραγµατοποιείται µετά από επαρκή εφαρµογή κατάλληλων εντοµοαπωθητικών ή/και εντοµοκτόνων (αφού προηγηθεί καθαρισµός και απολύµανση) στα µέσα µε τα οποία µεταφέρονται τα ζώα.

3. Η µετακίνηση ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών προς ΠΕ της Χώρας όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες της νόσου και διαµέσου αυτών, επιτρέπονται εφόσον:

α) τα ζώα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, του Κανονισµού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής ή

β) τα ζώα ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες υγειονοµικές εγγυήσεις µε βάση θετικό αποτέλεσµα µιας εκτίµησης κινδύνου των µέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου και της προστασίας από προσβολή από φορείς του ιού, που απαιτούνται από την αρµόδια αρχή του τόπου προέλευσης και εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή του τόπου προορισµού, πριν από τη µετακίνηση των εν λόγω ζώων ή

γ) τα ζώα προορίζονται για άµεση σφαγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages