Εξώδικο από συλλόγους σε Αρκαδία και Μεσσηνία για το εργοστάσιο σκουπιδιών - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Εξώδικο από συλλόγους σε Αρκαδία και Μεσσηνία για το εργοστάσιο σκουπιδιών

Εξι σύλλογοι από τις περιοχές της Καλλιρρόης και της Παλαιόχουνης Αρκαδίας καλούν με εξώδικο την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την ΤΕΡΝΑ να μην υπογράψουν τη σύμβαση ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ειδικότερα, τους καλούν, όπως σημειώνουν «όπως συμμορφούμενοι με την άνω νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμοδίων ως άνω οργάνων, όσες έχουν ήδη ληφθεί και όσες τυχόν θα ληφθούν και στο μέλλον να απόσχετε από την υπογραφή της συμβάσεως του άνω έργου μέχρι της εκδόσεως αμετακλήτων αποφάσεων επί των άνω εκκρεμοτήτων».
Ακόμα, επισημαίνουν πως «διαμαρτυρόμεθα για πολλοστή φορά για τη δράση σας σχετικά με το άνω έργο, αδιαμφισβήτητα κακόπιστη και επικίνδυνη για την υγεία των κατοίκων μελών των σωματείων μας, αλλά και για την υπέρμετρη οικονομική τους επιβάρυνση, επί 28 συναπτά έτη, σύμφωνα με τη σύμβαση την οποία επιθυμείτε να υπογράψετε και  σας δηλώνουμε  και πάλιν,  ότι επιφυλάσσομεθα κάθε νομίμου δικαιώματός μας για κάθε  συνεχιζόμενη παράνομη προσβολή των δικαιωμάτων μας, ως άνω».
Την εξώδικη πρόσκληση, δήλωση και διαμαρτυρία υπογράφουν: Η Αδελφότης των Απανταχού Καλλιροϊτών Μεσσηνίας - Ο Αγιος Δημήτριος, ο Σύλλογος των Απανταχού Κωνσταντιναίων - Ο Αγιος Κωνστανίνος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλικαίων - Η Αγία Τριάδα, ο Πολιτιστικός - Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος χωριού Παλαιόχουνης "Η Ανάληψις", ο Σύλλογος των εν Αθήναις Ασεατών και ο Τουριστικός - Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Κερασταρίου Αρκαδίας.
Αρχικά, αναφέρουν ότι στις περιοχές των οικισμών τους «έχουν  χωροθετηθεί, "τυχαίως", άνευ δηλαδή της τηρήσεως της σχετικής νομοθεσίας για τη χωροθέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε οικισμούς ως οι ανωτέρω και άνευ της υπάρξεως οιουδήποτε πολεοδομικού ή χωροταξικού σχεδιασμού σ’ αυτούς, όπως και ο Νόμος 4014/2011, στο άρθρο 2  αυτού παρ. 7 περ. α΄,  προβλέπει - δύο μονάδες ΜΕΑ και ΧΥΤΥ του έργου "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων  Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ"».
Τους καλούν να συμμορφωθούν άμεσα στην ισχύουσα νομοθεσία, πρόσφατη αλλά και παλαιότερη, «πέραν της πολλαπλώς διατυπωθείσης δικαστικώς και εξωδίκως αντιθέσεώς μας στην εκτέλεση του άνω έργου - εφόσον η εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) παραβιάζει την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και πλείστες πολεοδομικές διατάξεις, ενώ επιβαρύνει υπέρμετρα τους δήμους και συνεκδοχικά τους πολίτες  οικονομικά, πέραν, όπερ και κυριότερον, της σοβαρής βλάβης της υγείας τους, λόγω της μεγάλης μολύνσεως του εδάφους, του υπεδάφους, του αέρα και των υπόγειων και υπέργειων υδάτων, από τις φαραωνικές  εγκαταστάσεις, από τη μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων σε μεγάλη απόσταση και τη δημιουργία ΧΥΤΥ από σύμμεικτα απορρίμματα σε απόσταση απαγορευτική και επικίνδυνη από τις κατοικίες των οικισμών- πέραν της δεδομένης αρνήσεως της πρώτης εξ ημών να συμμορφωθεί στην επικαιροποίηση του απηρχαιωμένου ΠΕΣΔΑ 2010, στον οποίον βασίζεται η άνω ΜΠΕ, με βάση τον ΕΣΔΑ του 2003».
Διευκρινίζουν για την ισχύουσα νομοθεσία: 1) Την αριθ. 49/15.12.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α’ 174/15.12.2015) με θέμα "Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων". 2) Το κεφάλαιο 3.6 του ΕΣΔΑ, όπως ισχύει κυρωμένος και με τίτλο "Δράσεις για την υλοποίηση του ΕΣΔΑ", άρθρο I. αυτού για Νομοθετικά Μέτρα και υπό Ι.12, με τίτλο "Υποχρέωση εκπόνησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων , αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, διευθέτηση θεμάτων που αφορούν σε υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ΣΔΙΤ".  3) Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 48/2015 (ΦΕΚ Α’ 172/11.12.2015) και με θέμα "Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Εργων Υποδομής".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages