8 θέσεις Σχολικών Τροχονόμων στην Τριφυλία - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

8 θέσεις Σχολικών Τροχονόμων στην Τριφυλία

Η Σχολική Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τριφυλίας κατόπιν της με αριθμό 37/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει την πλήρωση οκτώ ( 8 ) θέσεων Σχολικών Τροχονόμων για τις κάτωθι Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης :
  1. 1ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας, μία θέση.
  2. 2ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας, μία θέση.
  3. 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών, μία θέση.
  4. 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών, μία θέση.
  5. 3ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών, μία θέση.
  6. 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαργαλιάνων, μία θέση.
  7. 2ο Δημοτικό Σχολείο Γαργαλιάνων, μία θέση.
  8. Δημοτικό Σχολείο Κοπανακίου, μία θέση.
Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του και να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
Α) Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Τριφυλίας.
Β) Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα
αδίκημα
Οι ώρες απασχόλησης είναι εκείνες που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, οι οποίες και μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγω τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ (για τον μήνα Ιούνιο η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00ευρώ) για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «STOP» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
Θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια επιλογής όπως ανεργία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από τις 25/7/2020 μέχρι τις 7/8 /2020, από τις 9.00 έως τις 13.00 στο γραφείο του Διευθυντή/ Προϊστάμενο  των παραπάνω Σχολικών Μονάδων  ή στην Γραμματεία  της Σχολικής Επιτροπής

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Pages