Pages

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020

Καλό Νερό – Τσακώνα από το 2021 ίσως με παραχώρηση...


ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ότι
η διαδικασία για το Καλό Νερό - Τσακώνα θα ξεκινήσει μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το τμήμα Πάτρα – Πύργος μια και είναι στις προθέσεις να ενταχθεί και αυτό στη σύμβαση παραχώρησης, και μόνο τα αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Καλαμάτας αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2021.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό έδωσε ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής στο βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπουλο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν για τα έργα της Μεσσηνίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Λαμπρόπουλου για τη συνάντηση:“Τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020, επισκέφθηκα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και είχα συνάντηση με τον υπουργό Κώστα Καραμανλή, με τον οποίο συζητήσαμε για τα έργα αρμοδιότητος του υπουργείου του, που αφορούν τον νομό μας.
Συγκεκριμένα:
Α. Για την κατασκευή του τμήματος Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος-Μεθώνη με ΣΔΙΤ.
1. Εκπόνηση μελετών και περιβαλλοντική αδειοδότηση.
• Το τμήμα Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο.
• Για το τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος, αναμένεται η έγκριση της ΑΕΠΟ, μετά την θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.
• Οι προμελέτες της βόρειας χάραξης (Σ.Δ.Ι.Τ.) έχουν κατατεθεί στη ΔΙΠΑ, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
• Η μελέτη ΑΚΟ (Ανάλυση Κόστους-Οφέλους) αποδεικνύει την σκοπιμότητα της χάραξης που υλοποιείται.
2. Α’ Φάση
Το Σ.τ.Ε έκανε δεκτές τις αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά της ΑΕΠΠ, συνεπώς, στη Β΄ Φάση του διαγωνισμού, με τά υπάρχοντα δεδομένα, θα μπορούν να συμμετέχουν και οι πέντε υποψήφιοι που έλαβαν μέρος στην Α΄ φάση του διαγωνισμού.
Β΄ Φάση
Η διακήρυξη της Β΄ φάσης, αναμένεται στο τέλος του 2020.
Ανακήρυξη αναδόχου – Β΄ φάση (Στάδια Β1 και Β2) : 18 μήνες. Χρόνος κατασκευής περίπου τέσσερα χρόνια.
Β. Οδικό τμήμα Καλό Νερό - Τσακώνα
•Περιγραφή του αντικειμένου
Ο υπόψη οδικός άξονας, θα συναρμοστεί, με το εν λειτουργία έργο παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα (οδικός άξονας ενταγμένος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο).
• Γενικά Χαρακτηριστικά
Μήκος Αυτοκινητοδρόμου, 27,35 χλμ.
Διατομή: τετράιχνη, που φέρει δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κλάδο, πλάτους 3,50μ. εκάστη.
• Υποβληθείσες εκ της Κ/ξιας ΜΟΡΕΑΣ Μελέτες.
α) Εχει εγκριθεί η εκπόνηση του συνόλου των οριστικών μελετών, περιλαμβανομένης και της διενέργειας όλων των ερευνών, καθώς και της εκπόνησης των κτηματολογίων για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων, από την Κ/ξια ΜΟΡΕΑΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο, προς τον σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την δημοπράτηση του έργου.
β) Η οριστική μελέτη οδοποιίας έχει εγκριθεί από 5/4/2017.
γ) Υπάρχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων από 30/05/2006, στην οποία έχει χορηγηθεί παράταση χρόνου ισχύος με καταληκτική ημερομηνία 26/01/27.
• Προϋπολογισμός: Το κατασκευαστικό κόστος, εκτιμάται περίπου σε 160 εκατομμύρια ευρώ και των απαλλοτριώσεων σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται, πως λόγω του μεγάλου κόστους του έργου, απαιτείται η εκπόνηση μελέτης ΑΚΟ.
• Για το έργο αυτό θα υπάρξουν συζητήσεις και αποφάσεις για ένταξή του, στη σύμβαση παραχώρησης του Πάτρα - Πύργος, αμέσως μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ενωσης του τμήματος Πάτρα - Πύργος.
Γ. Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός περιοχής Καλαμάτας
Με την από 16/09/20 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εργασίες, για την επείγουσα αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατάντη του αυτοκινητόδρομου Τσακώνα-Καλαμάτα και περιμετρικής οδού Καλαμάτας, προϋπολογισμού 79 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο του 2021. Ο υπουργός έκανε γνωστό, ότι θα διατεθούν 20 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, προκειμένου να κατασκευαστούν αντιπλημμυρικά και στα τμήματα μέχρι το Πήδημα και την ευρύτερη περιοχή.
• Από το Ασπρόχωμα μέχρι την Μεσσήνη προβλέπεται να κατασκευαστούν αντιπλημμυρικά, παράλληλα με την κατασκευή του οδικού τμήματος Καλαμάτας - Μεσσήνης.
Δ. Η διάνοιξη νέας εξόδου στο ύψος του Μελιγαλά δεν αποτελεί αντικείμενο του υπουργείου και θα εξεταστεί.
Ε. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας
Η αξιοποίηση του Αεροδρομίου Καλαμάτας θα προχωρήσει ανεξάρτητα από τα 22 περιφερειακά. Η πανδημία και οι επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στις αερομεταφορές, καθυστερούν τον μελλοντικό σχεδιασμό. Η ΥΠΑ έχει εκπονήσει master plan για την εξυπηρέτηση της μελλοντικής αεροπορικής κίνησης του αεροδρομίου, που περιλαμβάνει τα απαιτούμενα έργα ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό προωθείται από την ΥΠΑ απαλλοτρίωση κόστους 500.000 ευρώ, και αναμένεται η πρόταση κήρυξης απαλλοτρίωσης. Εχει δε εκδοθεί υπουργική απόφαση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων, η οποία λήγει τον 2/22.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου