Σε καραντίνα η Μεσσηνία για καταρροϊκό πυρετό στη κτηνοτροφία - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Σε καραντίνα η Μεσσηνία για καταρροϊκό πυρετό στη κτηνοτροφία

Στον ορισμό ζωνών επιτήρησης και προστασίας για καταρροϊκό πυρετό προέβη η Περιφέρεια Πελοποννήσου με σχετικές αποφάσεις που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων της εν λόγω ζωονόσου σε περιοχή της Π.Ε. Λακωνίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μεσσηνία είναι εντός της ζωνών επιτήρησης και προστασίας. 

Σύμφωνα με την πρώτη απόφαση ορίζεται "ζώνη επιτήρησης που αφορά την περιοχή αρμοδιότητάς μας σε βάθος 50 χιλιομέτρων από τα όρια της ζώνης προστασίας, η οποία έχει οριοθετηθεί με την αριθμ. 233645/56912/1-10-2020 απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου και περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας”. Στην περιοχή επιτήρησης εφαρμόζονται τα εξής μέτρα: 
“1. Καταγράφονται όλες οι εκτροφές στις οποίες εκτρέφονται ζώα των ευαίσθητων στον καταρροϊκό πυρετό ειδών ζώων. 
2. Εφαρμόζεται πρόγραμμα επιδημιολογικής επιτήρησης στηριζόμενο στον περιοδικό ορολογικό έλεγχο ζώων δεικτών (sentinel) ομάδων βοοειδών ή άλλων μηρυκαστικών σε περίπτωση που εν υπάρχει επαρκής αριθμός βοοειδών, και στον έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων φορέων. 
3. Απαγορεύεται η έξοδος ζώων των ευαίσθητων ειδών από την ζώνη επιτήρησης χωρίς την έγγραφη άδεια του αρμόδιου Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν. 
4. Την εφαρμογή της παρούσας απόφασης αναθέτουμε στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές, Δημοτικές, όπως και τα όργανα της Αγροφυλακής. 
5. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης ή οι αρνούμενοι να συμμορφωθούν προς αυτή διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα. 
6. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την ανάκλησή της".

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Pages