ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από δημάρχους σε προέδρους κοινοτήτων - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από δημάρχους σε προέδρους κοινοτήτων


 « Κρίνεται σκόπιμη η δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από τους Δημάρχους προς τις Κοινότητες και αναμένεται να τεθεί στις επόμενες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το επόμενο διάστημα. »

Η συγκεκριμένη εξαγγελία έγινε από τον, αρμόδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα.
Ο airetos υπενθυμίζει αυτό που άπαντες στους Δήμους γνωρίζουν, ότι η επόμενη «πρωτοβουλία» του Υπουργείου, ήδη ισχύει προ πολλού.

Η παρ.1 του αρ.84 του ν.3852/2010, ως ισχύει, ορίζει ότι: « Ο Δήμαρχος, με Απόφασή του, που δημοσιεύεται σε 1 τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους Προέδρους ή τα Συμβούλια Κοινοτήτων. »
Ταυτοχρόνως, σύμφωνα με την παρ.2, ως ισχύει, του ίδιου άρθρου: « Το Δημοτικό Συμβούλιο με Απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στους Προέδρους ή στα Συμβούλια των Κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε 1 τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της οικείας Κοινότητας. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων: (α) η έκδοση κανονιστικών πράξεων, (β) η επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, (γ) η σύναψη δανείων, (δ) η σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και η εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και (ε) οι Αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. »
Είναι πολιτικά λογικό η Κυβέρνηση να θέλει να γλυκάνει το “πικρό ποτήρι” των αλλαγών που φέρνει στο εκλογικό σύστημα όσον αφορά τα αιρετά όργανα των Κοινοτήτων. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν αντιδράσεις (μικρής ή μεγάλης έκτασης δεν θα το κρίνουμε εμείς) από την κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης, από την κατάργηση των ανεξάρτητων ψηφοδελτίων και την εκ νέου εξάρτηση των κοινοτικών υποψήφιων υπό τους υποψήφιους Δημάρχους, κλπ.
Όμως, το να ανακοινώνονται για τις Κοινότητες πράγματα που –ως εξαγγέλλονται- ήδη ισχύουν, ενδεχομένως για να κερδίζουν πολιτικό χρόνο καλλιεργώντας δήθεν προσδοκίες και προβάλλοντας “ντεμέκ” κυβερνητικό ενδιαφέρον, είναι τουλάχιστον θλιβερό.
Αν εννοούν κάτι άλλο, ας εξαγγείλουν το άλλο και όχι μόνο το ισχύον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages