ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ


ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ. Η παρούσα έγκριση είναι ανεξάρτητη από άδειες ή εγκρίσεις που τυχόν θα απαιτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του αντικειμένου της υπόψη προγραμματικής σύμβασης. Η παρούσα έγκριση δεν υποκαθιστά γνωμοδότηση για τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων και δεν αφορά στον προϋπολογισμό αυτών».

Το έργο αφορά σε εργασίες στο κρηπίδωμα του παλαιού προσήνεμου μώλου για την ολοκλήρωση
της αποκατάστασης των ζημιών του λιμένα Κυπαρισσίας και συγκεκριμένα:

• Ύφαλες, έξαλες καθαιρέσεις και εκσκαφές των παλαιών τμημάτων κατασκευών και προσχώσεων που εναπόκειται στην υπό κατασκευή διατομή του νέου υπό ολοκλήρωση κρηπιδώματος.

• Εκσκαφή για την διαμόρφωση της έδρασης του κρηπιδότοιχου.

• Κατασκευή προς ολοκλήρωση της διατομής του κρηπιδότοιχου, ήτοι: λιθορριπή έδρασης,
συμπαγείς Τ.Ο., ανακουφιστικό πρίσμα, φίλτρο λιθορριπής, επιχώσεις με προϊόντα
δανειοθαλάμων.

• Κατασκευή του χερσαίου χώρου με δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα.

• Οι απαιτούμενες εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα.

• Εργασίες ηλεκτροφωτισμού, και ειδικότερα προβλέπεται η τοποθέτηση νέων φωτιστικών
σωμάτων στο υπό ολοκλήρωση τμήμα του λιμένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages