ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ η προγραμματική σύμβαση για νέο έργο στο λιμάνι της Κυπαρισσίας - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τρίτη, 6 Απριλίου 2021

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ η προγραμματική σύμβαση για νέο έργο στο λιμάνι της Κυπαρισσίας


Την «Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες του παλαιού προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας και απομάκρυνση προσχώσεων από λιμενολεκάνη”»
αποφάσισε προχθές ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης Πλακιωτάκης. Στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: 672Φ4653ΠΩ-Λ26, αναγράφεται: «Αποφασίζουμε: την έγκριση της υπ’ αρ. 43/2020 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής του ΛΤ Ν. Μεσσηνίας η οποία αφορά σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες του παλαιού προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας και απομάκρυνση προσχώσεων από λιμενολεκάνη”, με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής και, αφού προστεθεί στο άρθρο 11 στο τέλος της πρώτης παραγράφου “Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας: προγραμματικής σύμβασης ως προς το αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της ή και τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου στο ΥΝΑΝΠ για να λάβει σχετική έγκριση”. 
Η παρούσα έγκριση είναι ανεξάρτητη από άδειες ή εγκρίσεις που τυχόν θα απαιτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του αντικειμένου της υπόψη προγραμματικής σύμβασης. Η παρούσα έγκριση δεν υποκαθιστά γνωμοδότηση για τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων και δεν αφορά στον προϋπολογισμό αυτών». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα συνεισφέρει το ποσό των 3.500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από τη ΣΑΕΠ-026 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2020 και τίτλο «Επισκευή κρηπιδώματος του παλαιού προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας» (2020ΕΠ02600018) αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της σύμβασης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages