ΜΕ 36 ΔΟΣΕΙΣ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑΤ ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

ΜΕ 36 ΔΟΣΕΙΣ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑΤ ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ


 Το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΔΕΥΑ Τριφυλίας οι οποίες κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα εκτέθηκαν σε συνεδρίαση του συμβουλίου της επιχείρησης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα δούμε την εισήγηση του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Τ κ.Αυρηλιώνη καθώς επίσης και την απόφαση που πήρε το σώμα καθώς οι οφειλές φαίνεται να διογκώνουν οικονομικά και πλέον  σοβαρά το μέλλον της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

«Προτείνονται για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών τα εξής:

Α) Για οφειλές έως 1.000,00ευρώ:

 20% προκαταβολή

 Το υπόλοιπο σε έως (12) μηνιαίες δόσεις Β) Για οφειλές από 1.000,00ευρώ έως 10.000,00ευρώ:

 20% προκαταβολή

 Το υπόλοιπο σε (24) μηνιαίες δόσεις

Γ) Για οφειλές από 10.000,00ευρώ έως 30.000,00ευρώ:

 15% προκαταβολή

 Το υπόλοιπο σε (48) μηνιαίες δόσεις

Για να γίνει ρύθμιση των οφειλών θα πρέπει οι καταναλωτές να υποβάλλουν αίτηση στην ΔΕΥΑΤ από 1/7/2021 και θα πρέπει να εξοφλούνται και οι τρέχοντες λογαριασμοί.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει για όλους τους καταναλωτές οικιακής και επαγγελματικής χρήσης νερού.

Επίσης, ο προϊστάμενος ύδρευσης ζητά να αποφασίσουμε και για την χρέωση των καντινών οι οποίες όπως γνωρίζεται λειτουργούν εποχικά αλλά καταναλώνουν αρκετά κυβικά βάσει του χρόνου αλλά και της τοποθεσίας λειτουργίας. Παρακαλώ όπως οριστεί ποσό χρέωσης.

Όλα τα μέλη συμφώνησαν ότι πρέπει να δοθεί κίνητρο ώστε οι οφειλέτες να έρθουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Προτείνεται από τα μέλη να μειωθούν τα ποσοστά της προκαταβολής ανάλογα το ύψος της οφειλής από 10% έως 15%. Σε περίπτωση που προκύψει νέα νομοθετική ρύθμιση με απαλλαγή προσαυξήσεων να ληφθεί υπόψιν και να ισχύσει η ευνοϊκότερη. Οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 50€. Σε όποιον καταναλωτή ο οποίος δεν προχωρήσει σε ρύθμιση οφειλών να γίνει δέσμευση ενημερότητας αφού υπάρχει νόμος για ποσά άνω των 295€ και να προχωρήσει το Τεχνικό τμήμα σε διακοπές παροχών ύδρευσης».


Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση, τις τοποθετήσεις των μελών ,το ν. 1069/80, καθώς και τον ν. 4483/17 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύδρευσης έως 30-04-2021 ως κάτωθι:

Α) Για οφειλές έως 1.000,00ευρώ:

 15% προκαταβολή του οφειλόμενου ποσού

 Το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 12.

Β) Για οφειλές από 1.000,00ευρώ έως 10.000,00ευρώ:

 15% προκαταβολή του οφειλόμενου ποσού

 Το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 36

Γ) Για οφειλές από 10.000,00ευρώ έως 30.000,00ευρώ:

 10% προκαταβολή του οφειλόμενου ποσού

 Το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 60

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα υπάρχουν προσαυξήσεις ανάλογα με το ν. 4611/2019.

 Β.

1.

2. 3.

4.

5.

Για να ισχύουν οι παραπάνω ρυθμίσεις θα πρέπει:

Να υποβληθεί αίτηση για ρύθμιση των οφειλών στην ΔΕΥΑΤ από τους ενδιαφερόμενους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι ενοικιαστές ακινήτων με την προϋπόθεση αυτοί να αναγράφονται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού ως υπόχρεοι.

Να εξοφλούνται παράλληλα με τις δόσεις και οι τρέχοντες λογαριασμοί.

Η ρύθμιση παύει να ισχύει σε περίπτωση που δεν καταβληθούν δύο δόσεις και ο τρέχον λογαριασμός

Να γίνεται προσαρμογή των ήδη ρυθμισμένων στις νέες ρυθμίσεις εφόσον εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία. Θα υπάρχουν προσαυξήσεις ανάλογα με το Νόμο 4611/2019. ΚατάργησηΡύθμισης

Γ.

προκειμένου να έχουμε περισσότερα στοιχεία για τις υπό χρέωση καντίνες.

Η απόφαση για την χρέωση των καντινών αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages