30η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με τηλεδιάσκεψη - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021

30η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με τηλεδιάσκεψη

 


Σας καλούμε στην 30 η ΤΑΚΤΙΚΗ μέσω τηλεδιάσκεψης (*) , συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, την 27η η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 19.00 μ.μ για την 30 η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:

(*) Αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-2020 (ΑΔΑ ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1) & ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/ 07-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών
1. Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021(Σχ. 212/2021 ΑΟΕ).
2. Έγκριση δαπάνης για οφειλή εισφορών και τόκους για ΒΑΕ ασφαλισμένου εργοδότη για τον πρώην υπάλληλο του Δήμου Βασιλόπουλο Γεώργιο του Φωτίου.
3. Παράταση παραχώρησης χρήσης του με αριθ.ΚΗΗ.3816 Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Τριφυλίας, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία(Πυροσβεστικό κλιμάκιο Κυπαρισσίας).
4. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΛ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ».
5. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΝΙΣΗΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ».
6. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΥΛΩΝΟΣ.

7. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης παιδείας-πολιτισμού-Αλληλεγγύης-Περιβάλλοντος του Δήμου Τριφυλίας(ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ).
8. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.
9. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Pages