5 θέματα με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

5 θέματα με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή


 Με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε σήμερα την Τρίτη και ώρα 13.00, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν τα εξής:

1) Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών / φωτοτυπικών (toner – drum) Δήμου Τριφυλίας 2021 – 2022»
2) Έγκριση των με αριθ. 2311/18-11-2021 & 2312/18-11-2021 αποφάσεων κ. Δημάρχου Τριφυλίας, σχετικά με τη μετακίνηση υπηρεσιακών οχημάτων
3) Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικού φωτισμού και κτιρίων Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Αετού»
4) Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» (Α.Μ. 28/2020)
5) Καθορισμός όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων, ΔΕ Κυπαρισσίας – Αετού – Αυλώνος – Τριπύλης 2021-2022»

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Pages