ΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ και δημοτικό φωτισμό η πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας - KYPARISSIANEWS.COM Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

ΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ και δημοτικό φωτισμό η πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας


Την πρώτη της συνεδρίαση για τη νέα χρονιά και με τη νέα της σύνθεση θα πραγματοποιήσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας κάνοντας ποδαρικό σήμερα Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι, Η συνεδρίαση θα είναι μικτή, διά ζώσης και με τηλεδιάσκε
ψη. Τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
 Συγκρότηση σε Σώμα της Οικονομικής Επιτροπής. 
Εκλογή αντιπροέδρου. Εγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ), του 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο «Δημοτική οδοποιία Γαργαλιάνων». Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (αίτησης ακύρωσης) κατά της αριθ. 1175/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
 Έγκριση πρακτικού ΙΙ σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικού φωτισμού και κτηρίων Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Αετού». 
 Λήψη απόφασης επί αιτήσεως σχετικά με διαγραφή δημοτικών τελών καθαριότητας - φωτισμού και ΤΑΠ έτους 2015. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως σχετικά με επιστροφή ποσού για τέλη νεκροταφείου ετών 2008-2011. 
 Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στην ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων «Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων, ΔΕ Κυπαρισσίας - Αετού - Αυλώνος - Τριπύλης 2021-2022». Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης - ονοματοδοσίας οδών Δήμου Τριφυλίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Pages